Copyright en disclaimer

Op het gebruik van de website www.happimi-selfcare.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

HappiMi streeft ernaar om de inhoud van de website te allen tijde te voorzien van juiste en actuele informatie. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, onjuist of niet actueel is. HappiMi behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder u daarover te mededelen.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring en opgedane kennis. De website is geen officiële zorginstelling. HappiMi aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. HappiMi heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van HappiMi zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat HappiMi daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.